CYBER MONDAY 

Илүү шинэлэг: Монголын анхны SSD storage бүхий сервер
Илүү хямдрал: -90% 

  • Сонгогдсон үйлчилгээ - VPS-SSD-1,2,3
  • Хугацаа: Зөвхөн өнөөдөр буюу 2018.11.26 
  • Ашиглах код: CyberMonday-2018
  • Захиалгын үлдэгдэл төлбөрийг 11 сарын 26-ны 23:59 цагаас өмнө төлж баталгаажуулна. 
  • Төлбөрийн гүйлгээний утга дээр тайлбарыг тодорхой бичих
  • Төлөгдөж баталгаажуулаагүй захиалгыг хямдралын хугацаа дуусахад хүчингүй болгохыг анхаарна уу. יום שני, נובמבר 26, 2018« חזרה