• Marți, Septembrie 7, 2021

ХХЗХ-ны домэйн нэрийг бүртгэх, ашиглах журамын дагуу зөвхөн ДАН системээр бүртгэлийн мэдээллээ баталгаажуулсан хэрэглэгчийн домэйн нэрийг бүргэнэ