Домэйн нэрээ шилжүүлээд, 1 жилээр сунгах*

* саяхан сунгагдсан болон зарим Домэйн нэрүүд хамаарахгүй