WordPress Host

WordPress Host

WordPress Host бэлэн суусан
1 Хостинг
удирдлага
Addon домайны хязгааргүй (нэмэлт төлбөртэй)
Хязгааргүй Subdomain үүсгэх боломж
Хязгааргүй багтаамж "only web content"
Хязгааргүй дотоод урсгал
CPanel Удирдлагын систем
3 e-mail account
Нэмэлт үйлчилгээ