VPS Resize

Эхлэх үнэ
34,000₮
Сараар
 • - CPU *Сонголтоор
 • - RAM *Сонголтоор
 • - Storage *Сонголтоор
 • - IP 1 dedicated
 • - Bandwidth Unlimited

VPS-1 (New)

35,000₮
Сараар
 • - CPU 1 core
 • - RAM 1GB
 • - Storage 20GB HDD
 • - IP 1 dedicated
 • - Bandwidth Unlimited
 • - 1GB санах ойтой сервер дээр Windows үйлдлийн систем сонгох боломжгүй !

VPS-2 (New)

60,000₮
Сараар
 • - CPU 1 core
 • - RAM 2GB
 • - Storage 40GB HDD
 • - IP 1 dedicated
 • - Bandwidth Unlimited

VPS-3 (New)

100,000₮
Сараар
 • - CPU 2 core
 • - RAM 4GB
 • - Storage 60GB HDD
 • - IP 1 dedicated
 • - Bandwidth Unlimited

VPS-4 (New)

160,000₮
Сараар
 • - CPU 2 core
 • - RAM 8GB
 • - Storage 100GB HDD
 • - IP 1 dedicated
 • - Bandwidht Unlimited

VPS-5 (New)

300,000₮
Сараар
 • - CPU 3 core
 • - RAM 16GB
 • - Storage 200GB HDD
 • - IP 1 dedicated
 • - Bandwidth Unlimited