Shared Host

Shared Host

1 Хостинг удирдлага
Addon домайны хязгааргүй (нэмэлт төлбөртэй)
Хязгааргүй Subdomain үүсгэх боломж
Хязгааргүй багтаамж "only web content"
Хязгааргүй дотоод урсгал
CPanel Удирдлагын систем
5 e-mail account
Нэмэлт үйлчилгээ