Virtual server

VPS Resize
 • *Сонголтоор - CPU
 • *Сонголтоор - RAM
 • *Сонголтоор - Storage
 • 1 dedicated - IP
 • Unlimited - Bandwidth
VPS-1 (New)
 • 1 core - CPU
 • 1GB - RAM
 • 20GB HDD - Storage
 • 1 dedicated - IP
 • Unlimited - Bandwidth
 • ! - 1GB санах ойтой сервер дээр Windows үйлдлийн систем сонгох боломжгүй
VPS-2 (New)
 • 1 core - CPU
 • 2GB - RAM
 • 40GB HDD - Storage
 • 1 dedicated - IP
 • Unlimited - Bandwidth
VPS-3 (New)
 • 2 core - CPU
 • 4GB - RAM
 • 60GB HDD - Storage
 • 1 dedicated - IP
 • Unlimited - Bandwidth
VPS-4 (New)
 • 2 core - CPU
 • 8GB - RAM
 • 100GB HDD - Storage
 • 1 dedicated - IP
 • Unlimited - Bandwidht
VPS-5 (New)
 • 3 core - CPU
 • 16GB - RAM
 • 200GB HDD - Storage
 • 1 dedicated - IP
 • Unlimited - Bandwidth