Дундын сервер байгууллагын танилцуулга сайт болон хандалт багатай жижиг хэмжээний вэб сайт байршуулахад тохиромжтой. Давуу тал нь хамгийн хямд үнийг санал болгодог. Та хямд сервер сонирхож байвал дундын сервер сонгохыг зөвлөж байна.

Захиалах холбоос: https://virtual.mn/index.php?rp=/store/shared-host

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)