Мэдээлэл

ХХЗХ-ны домэйн нэрийг бүртгэх, ашиглах журам мөрдөх

  • 7н 9-р сар 2021
Эрхэм харилцагч та .MN домэйн нэр бүртгүүлэх бол "Харилцаа холбооны Зохицуулах Хороо" -ны "Домэйн нэрийг бүртгэх, ашиглах журам" -ын хэрэгжилтийг хангах үүднээс өөрийн мэдээллийг ДАН системээр ...
Continue reading