Банкны харилцах дансаар төлөх

Хүлээн авагчийн нэр: Виртуал Ворлд ХХК

 

Худалдаа хөгжлийн банк

Төгрөгийн данс: 432006943 (MNT)

Долларын данс: 432007170 (USD)

 

Хаан банк

Төгрөгийн данс: 5431127067 (MNT)

Гүйлгээний утга: Нэхэмжлэхийн дугаар (Байгууллага бол регистрийн дугаарын хамт) бичнэ үү!

Гүйлгээний утга тодорхойгүйгээс үүдэн гарах хариуцлагыг манай байгууллага хүлээхгүй болно.

  • 2 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

PayPal ашиглаж төлөх

Хүлээн авах и-мэйл, хаяг:  info@virtual.mn  Анхаарах:  Компанийн лого бүхий хүлээн авагч...