Бид системдээ #SocialPay нэвтрүүллээ

  • Даваа, 19н 9-р сар, 2022
  • 11:20am
Манай бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэхэмжлэлийг SocialPay ашиглан төлснөөр олон давуу талтай болно.
« Back